Salg og leveringsbetingelser

Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser, som vilkår for alle aftaler og leverancer fra Jasopels